Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Vision:

 

Quint Therapy wil het Hoger Bewustzijn in de mens ervaarbaar, bereikbaar, inzichtelijk en toepasbaar maken in het dagelijkse leven, waardoor de sociale en individuele beperkingen die de Mens nu nog ervaart worden vertaald in competenties.

Als de Mens(geest/bewustzijn) kan werken met het fysieke, emotionele, mentale, geestelijke en etherische instrumentarium dat nu voorhanden is, met zijn onderbewustzijn, ziel, Engel, en Heilige Geest kan samenwerken(5-ling), zijn Ego kan beheren/temmen, zijn energie positief kan filteren en bewaken/ beschermen, dat hij zijn gevoel en gedachten positief kan filteren en zichtbaar ander gedrag kan kiezen, ervaren en vertonen, dan zet hij neer wat Quint Therapy voor ogen heeft:

*****op enig moment In Vol Bewustzijn in je Hoger Bewustzijn Zijn, waardoor een nieuw inzicht een nieuwe Waarheid oplevert die je zelf ervaart, kunt vertalen en toepassen.*****

 

Quint Therapy zal hiertoe ondernemingen en mensen inspireren en verbinden en het verbindende aspect stimuleren.

De mens leert middels zijn ervaringen en de waarheid verandert naar gelang je kennis...

Quint Therapy biedt de ervaring, inspiratie & informatie

 

Mission:

 

Zoveel mogelijk mensen zo laagdrempelig, begrijpelijk en doelgericht mogelijk de reikwijdte en toepasbaarheid in het dagelijks leven van de vernieuwende kennis op het gebied van energie en de mens middels de strategie van Quint Therapy laten proeven en ervaren. Het proeven van de nieuwe wereld in de 4e dimensie. De vertaling naar het nieuwe paradigma en het bewust maken van ons instrumentarium.

Quint Therapy wil graag bijdragen tot spirituele nuchterheid met respect voor alles wat mogelijk en zichtbaar wordt in deze Nieuwe Tijd. Quint Therapy wil graag bedrijfsvoering, politiek, wetenschap, rechtspraak en psychologie/psychiatrie vertalen naar een verfrissend en hoger nivo van Bewustzijn, het Hoger Bewustzijn, en dit openbaren en tastbaar/ervaarbaar maken aan een groter publiek. Dat we een nieuwe keuze hebben tot handelen.

Dat we WETEN in plaats van GELOVEN. Wat goed is, wat klopt, wat echt is, wat Zuiver is, wat Heilig is. In alle bescheidenheid en besef van de groei in Waarheden en ons proces van bewustwording. Omdat ons Hoger Bewustzijn eindelijk neerdaalt in ons Bewustzijn. Zodat we ons weten ook beseffen en verstaan kunnen. Dat we deze informatie kunnen delen. Omdat we bevestiging en bewijzen ervaren. Van wat ons Hoger Bewustzijn liet zien. En instrumentarium aanreikt waar de wetenschap geen antwoorden meer heeft.

Het doel is mensen te verbinden tot samenwerkende verbanden, waarin ieder mens inzicht heeft in zijn unieke talent en kracht en deze kan bijdragen in het geheel. Waardoor het idee van, de angst voor of de behoefte aan concurrentie en tot leiderschap uit macht en manipulatie onderling, over dieren en aarde bewust wordt uitgefilterd. Dat de mens opnieuw een keuze heeft het goede te behouden door negativiteit en angst en stilstand te elimineren/ niet te gedogen/ positief te herstellen, in welke vorm dan ook. Dat we leven vanuit de WIN-WIN.

Dat we positief vrij laten. VERTROUWEN. Zorg dragen met elkaar. Dat we visionair worden. En trouw aan het goede. In al dat is. Dat alles kristalhelder wordt en de onderste steen bovenkomt; dat al datgene wat ons beperkt of vanuit verstoring is gemanifesteert wordt uitgezuiverd. Dat we weten dat een Hoger Recht ons toekomt. Waardoor verwachting ophoudt te bestaan, omdat het gewoon IS. Dat het leven synchroon loopt aan ons proces. Omdat het ons ZIJN is. Onze reden van bestaan. De groei in onze Geest/Bewustzijn. Dat wat nooit verloren gaat.

*****DOEL*****

Quint Therapy neemt een voorbeeldfunctie, is een bruggenbouwer, een monitor
heeft een doel om te manifesteren en openbaren
wijst aan
de QUINT
degene en datgene waar we naar verwachten
voor de Nieuwe Mens in de Nieuwe Tijd
van vrede, harmonie, blijheid, vrijheid, overvloed & gemak


Als je weet wat jij kunt en wie jij bent,
ben je niet meer bezig met dat wat een ander kan en heeft...
en kun je positief en in neutraal EGO staan voor:
"IK BEN WIE IK BEN"

In Vrije Wil
In samenwerking met elkaar
In eigenheid en verscheidenheid
In verantwoordelijkheid
In ZUIVERHEID
In respect
Visionair
In verbinding met al dat is

Uitleg: De Vrije Wil is een middel tot daadkracht, om te groeien in bewustzijn en positief te kunnen veranderen. Omdat we dat zelf willen. Door keuzes te ervaren vanuit het zien van het verleden en heden, om strategisch meer positief te kunnen handelen in de toekomst. Door vanuit slechte ervaringen het goede te behouden en te kijken hoe het beter kan. Het is ons recht en vermogen exclusief als mens. 

De Vrije Wil is geen argument om te kunnen heersen, regeren, bezit te krijgen, goed te praten wat verdorven is, te manipuleren of ons te laten conformeren aan oneigenlijke zaken/systemen/verzoeken/bedrijven/politiek of om keuzes/beslissingen af te dwingen.

Het is belangrijk dat we ons recht en onze verantwoording niet uit handen geven. Dat we ons vrij blijven voelen. Dat we dat blijven aangeven. En bepleiten. We blijven zelf verantwoordelijk voor ons handelen en ons vrij voelen/denken. De meeste"keuzes" die ons worden voorgesteld of gegeven in onze relatie met elkaar zijn helaas oneigenlijk of onzuiver. Waarbij A niet over B gaat en de eigen agenda's en winst bepalend zijn. Waarbij de weegschaal niet in balans is. We dienen te streven naar harmonie & de win-win voor iedereen.

De Vrije Wil heeft in de mens een grote samenhang met het Ego. Het is onze spiegel en kans. Het is aan ons om beide te temmen en te richten naar het Hogere en uiteindelijk over te geven aan het Licht. 

Let wel: vanuit het Licht is onze Vrije Wil Heilig. Het Licht laat ons ervaren, ter lering en groei. Het Licht mag daarom niet ingrijpen, zolang er nog iemand is die van een situatie leert. Alles ook naar gelang de karma en het gouden boek. Het Licht biedt ons kansen en mogelijkheden waar wij op in kunnen haken. De mens kiest en handelt. Slechte uitkomsten zijn nooit een straf. Het is een stap in de weg naar de waarheid. Zonder waarheid/informatie is er geen keuze, anders hadden we het wel anders gedaan...