Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Quint Business

 

*Bedrijfs trainingen:

 

- personal training van hoger management in visionair werken en leiderschap

- courses(3 levels)

Grote meerwaarde in onze aanpak en strategie is de 24-uurs bereikbaarheid van Quint Therapy. Op ieder moment kan de situatie ad-hoc worden besproken en aangepakt. Zo ontstaat er een intense werkrelatie met ongekende mogelijkheden en resultaten. 

Alle problemen kunnen worden opgelost door anders te gaan denken. De kunst is om 4-dimensionaal te gaan leren denken in een 3-dimensionale wereld. De 4-dimensionale wereld is een nieuwe wereld gestoeld op andere paradigma's en instrumenten. Het doel is visionair te leren handelen binnen een win-win mentaliteit.

Voor meer informatie klikt u op deze link: Bedrijfstrainingen

 

 

*Bedrijfs advisering, inspiratie & begeleiding

 

Binnen ons samenwerkingsverband kunnen wij uw onderneming een totaalconcept in visionaire bedrijfs- en beleidsvoering aanbieden. De takken van werkzaamheden die worden gewenst zullen in gezamenlijk overleg worden getarifeerd en gefactureerd. Wij werken allen vanuit dezelfde visie, concepten en grondslagen voor een zich versterkend totaalconcept in de verhoging van de uitstraling, energie-, geld- en kennisstroom van uw bedrijf:

 

* Voor een nieuw en visionair perspectief op financiële administratie en geldstromen. (Zie de link: www.visee.nl)
* Voor een nieuw en visionair financieel beleidsconcept. (Zie de link: www.visee.nl)

* Voor een harmonische en krachtige inrichting van uw pand en tuin, welke inspirerend werkt op uw medewerkers ten behoeve van hogere bedrijfsresultaten. (Zie de link: Quint Gardening Business)
* Voor training en coaching middels outdoor activiteiten/ervaring/beleving zie de link: Quint Experience Business voor uw bedrijf.

* Voor fysieke en geestelijke begeleiding bij verzuim, reïntegratie en gezondheids-traject binnen uw bedrijf. Als aanvullend aan en samenwerkend met verzekering/ARBO-dienst van uw bedrijf. 

* Voor training en coaching van uw medewerkers in visionaire bedrijfsvoering en 'bewustzijn nieuwe stijl'. (Zie de link: Bedrijfstrainingen.)

* Voor thema-clinics (zie de link: Bedrijfs thema-inspiratie-clinics) en spirilogische café's (zie de link: Bedrijfs Spirilogisch Cafe) voor uw medewerkers, een ontspannende en leerzame beleving en/of  inspiratie.

Ook in dit samenwerkingsverband zijn wij ons bewust van de grote meerwaarde die wij uw onderneming kunnen aanbieden in de 24-uurs bereikbaarheid en de ad-hoc positieve oplossingsgerichtheid. Wij gaan een samenwerkende relatie aan met uw onderneming afhankelijk van uw inzet en vraag.