Maakt deel uit van Quinta Essentia Family Network

 

 

Quint Therapy wil het Hoger Bewustzijn in de mens ervaarbaar, bereikbaar, inzichtelijk en toepasbaar maken in het dagelijkse leven, waardoor de sociale en individuele beperkingen die de Mens nu nog ervaart worden vertaald in competenties.

Als de Mens kan werken met het fysieke, emotionele, mentale, geestelijke en etherische instrumentarium dat nu voorhanden is, zijn Vijfling kan inzetten en verstaan, zijn Ego kan beheren/temmen, zijn energie positief kan filteren en bewaken/ beschermen,  zijn gevoel en gedachten positief kan filteren en zichtbaar ander gedrag kan kiezen, ervaren en vertonen, dan zet hij neer wat Quint Therapy voor ogen heeft:

*****op enig moment In Vol Bewustzijn in je Hoger Bewustzijn Zijn, waardoor een nieuw inzicht een nieuwe Waarheid oplevert die je zelf ervaart, kunt vertalen en toepassen.*****

Quint Therapy zal hiertoe betrokken instanties, hulpverleningorganisaties en gezinsleden inspireren en verbinden en het verbindende aspect stimuleren.

De mens leert middels zijn ervaringen en de waarheid verandert naar gelang je kennis...

Quint Therapy biedt de ervaring en de inspiratie

 

*begeleidt, adviseert en bemiddelt individuele volwassenen/kinderen die vastlopen in het praktische leven omdat de maatschappij hen, als hoog sensitief of heldervoelend mens, niet verstaat.


De sessies, in de thuissituatie en/of op school, in opgroeien, bewustwording en ontwikkeling, vergroten toepasbare kennis, vaardigheden en inzichten in de eigen talenten en competenties op het eigen nivo van wijsheid. Quint Therapy biedt een unieke vertaling van de ervaring/beleving en het bundelt en organiseert aanwezige zorg- en dienstverlening in een samenwerkend verband dat elkaar wel verstaat.

Diegenen die zich belemmert voelen in het dagelijks leven, omdat ze eigenschappen vertonen van nieuwe tijds verstoringen in de geest of hersenen ( zoals concentratie-, slaap-, gedrags-, voedings- en fysieke problematiek) en daarbij het stempel hebben gekregen van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of juist bevreemdend lage begaafdheid in IQ of EQ, ADHD, PDD NOS, MBD, autisme, schizofrenie, eetstoornis, gedragsstoornis, dyslexie, discalculatie e.d. kunnen bij Quint Therapy verassend nieuwe manieren van benaderen en hanteren ontdekken. Quint Therapy biedt nieuwe kennis, welke nog niet in boeken staat, samenwerking en inzichten vanuit de eigen training, ervaring en doorleving. 

Opvallend is dat bovengenoemde verschijnselen vaak samen gaan, dat er uit het gehele spectrum eigenschappen zijn aan te wijzen. Vele van deze verschijnselen kunnen hanteerbaar worden binnen een holistische medische benadering en een nieuwe positieve vertaling in het bewustzijn. 

 

*stuurt U of uw kind binnen een eigen ontwikkelde strategie, samenwerkingsproces en plan van aanpak versneld aan naar zelfredzaamheid, eigenheid en het kunnen oppakken van de eigen meerwaarde in het dagelijkse leven. Waarom ben ik zo en wat kan ik er mee?


De meerwaarde van Quint Therapy is praktisch gezien de 24-uurs bereikbaarheid en de mogelijkheid om ook in de avond of het weekend afspraken te maken. De meerwaarde is procesmatig en werk-gerelateerd breed in te zetten door de competentie om verschillende situaties, werkwijzen en instanties te verstaan en te benaderen en op een lijn te brengen met de wensen en mogelijkheden.

De kennis en vaardigheden van Quint Therapy zijn ontwikkeld vanuit een veelheid aan studies en trainingen en jarenlange praktijkervaring in contacten met zorg-verleners, -instanties en gezinsobservaties en grote ervaring op het gebied van welzijn, gezondheid, dienstverlening en coaching. Hierdoor is een snelle analyse en planmatig werken mogelijk geworden, welke past binnen de kaders van alle betrokken systemen en scholen.

 

Samenwerken, inspireren, vertalen en verbinden is een kunst en dat is de grootste competentie van Quint Therapy.

Zie voor de samenwerking met de Praktijk voor electroacupunctuur ook de link: Quint Therapy 3

 

Terug naar Quint Therapy