Maakt deel uit van Quinta Essentia family network

 

Quint Therapy is gespecialiseert in individuele advisering/bemiddeling, coaching & behandeling op de massagetafel binnen:

* begeleiding van processen in bewustzijnsgroei voor hoogsensitieve of heldervoelende mensen.

Deze mensen ondervinden in het dagelijks leven problemen door hun buitengewone en uitzonderlijke capaciteiten en competenties welke de reguliere wereld nog vooral als beperkend en psychisch verstorend kan betitelen. Binnen Quint Therapy wordt een nieuwe vertaling, inspiratie en praktische toepasbaarheid aangereikt. Quint Therapy adviseert samenwerking met reguliere zorg en acht het belang van een tweesporen-traject in die zin als bijzonder welkom en soms zelfs noodzakelijk.

* Quint Therapy is een individuele therapy. Quint Therapy behandelt, bemiddelt en adviseert wanneer mensen te maken hebben met verstoringen in de geest of het fysieke lichaam die het dagelijks leven sterk kunnen beinvloeden. Wanneer daarbij eventueel het stempel is verkregen van een stoornis volgens de psychiatrische DSM of syndromen die daar (nog) buiten vallen, maar er geen medische oorzaak in de hersenen of het lichaam gevonden is, gaan we in een meersporenbeleid samenwerken naar begrip, vertaling en management. (Zie de pagina Quint Therapy

* Quint Therapy verzorgt ook cursussen (zie Quint Courses & Inspiration en privetrajecten om de groei in spritueel bewustzijn vorm te geven op een veilige en nuchtere manier en deze adequaat te begeleiden. Ten allen tijde geldt de 24-uurs bereikbaarheid (zie Therapy at distance) en de samenwerking met diverse docenten en therapeuten om het proces optimaal te begeleiden. 

* Quint Therapy heeft naast coaching een unieke behandelmethode op de massagetafel ontwikkeld, speciaal voor deze mensen en de verlichting in hun processen (Zie Quint Therapy by hands). Wij bieden ook een nieuwe methode uit opleiding; QUINTA ESSENTIA Therapy methode (zie Quinta Essentia Therapy & Quinta Essentia by hands.)

* geboorte- en stervens-proces begeleiding en begeleiding bij sombere of depressieve gevoelens/burnout

Op unieke wijze biedt Quint Therapy individuele ondersteuning in deze processen aan degene die het proces doormaakt en vertaling naar de betrokkenen er omheen. Ter plekke en op afstand. Deze begeleiding kan ook vanuit de Quinta Essentia Therapy methode worden aangeboden. In overleg en afstemming zullen we besluiten welke behandeling passend en gewenst is. Binnen Quint Family, zie www.quint-family.nl, kunnen we het gehele gezin in het proces in Therapy meenemen.

* Vooral wanneer ouders een diepe band met het nog ongeboren kind willen voelen en het kind graag extra ondersteuning willen bieden bij de geboorte is onze begeleiding zeer aanbevolen. Voor diegenen die begeleid willen worden wordt de situatie vertaald en verlicht in iedere fase van zwangerschap tot geboorte en daarna. Eventueel kan het proces voorafgaand aan conceptie worden meegenomen in theorie, wat gebeurd er vanuit het nieuwe weten en hoe bereid ik me op een nieuwe manier voor op het ouderschap. Ook de periode na de bevalling kan meegenomen worden in de begeleiding.

* Wanneer er sprake is van een terminaal proces bij ouders of kind kunnen wij voor diegenen die begeleiding wensen individueel de situatie verhelderen door vertaling/informatie aan te bieden in de diverse stadia van het proces op unieke wijze.

* Het kan ook zijn dat een gezinslid al een poosje met zeer depressieve gevoelens en gedachten rondloopt en het Licht bijna niet meer kan zien. Zelfs met eventuele moedeloze doodsgedachten rondloopt. Of op een andere manier met gedachten rondloopt om zich buiten te sluiten van het gezin, familie of vrienden. In die situatie ondersteunen wij graag vanuit onze therapy. Wij hebben kennis/weten waardoor het inzichtelijk kan worden wat en waarom er plaatsvindt wat er plaatsvind. Dat maakt het draaglijker voor diegenen die op de zijlijn staan van het proces. Mogelijk kunnen wij informatie en technieken aanreiken die degene die vastgelopen is helpt om weer levensenergie en strijdlust te ervaren uit de beperking/beklemming te kunnen/willen raken. Het is bijzonder hoeveel jonge kinderen, pubers en jong volwassenen op dit moment tegen deze verstoring aanlopen. Uitzonderlijk. Maar passend in deze tijd. Zodra wij kunnen vertalen en kennis kunnen aanreiken kan er een nieuw zicht komen op de verstoring en beklemming/beperking. Mogelijk wordt een talent en kwaliteit en passie inzichtelijk die met handvaten en technieken werkbaar kan worden en nieuw levenslicht brengt, het weten waarom. Wat is het doel.

* scheiding-, omgang- & jeugdproblematiek en oudervervreemding/ PAS syndroom.

 * Zij verwijst en vertaalt op verzoek naar het (ex)gezin, maar ook naar betrokken instanties voor het (ex)gezin. Quint Therapy houdt op verzoek contact met scholen, advocatuur, rechtbank & hulpverleningsinstituten, als ook Bureau Jeugdzorg (BJZ), voogdij & Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 

 * Quint Therapy maakt binnen individuele therapy ouders positief bewust van de impact van hun keuzes en handelingen/ gedrag op hun kinderen. Vice versa maakt Quint Therapy ook kinderen in individuele begeleiding bewust van hun gedrag t.a.v. beide ouders. Quint Therapy zal de kans op het ontstaan van loyaliteitsproblematiek en/of het oudervervreemding/ PAS syndroom aanwijzen, vertalen naar ouders, positief ombuigen en wenselijk verminderen door haar unieke benaderingswijze. 

* Voor trajecten met & binnen het gehele (ex)gezin en betrokkenen verwijzen wij u door naar www.quint-family.nl. Quint Therapy richt zich puur op individuele behandeling en management met vertaling naar alle betrokkenen.

* personal assistance van hoger management/ ondernemers/ therapeuten/ docenten. (Zie ook de pagina Quint Business en Quint Teaching)

 ----> Intern d.m.v. training of cursussen voor op de werkplek. Begeleiding en advisering naar een positieve dynamiek, weten van innerlijke kracht en gemak in visionair leiderschap.

 ----> Extern in contact met klanten en landelijke vestigingen.

Kennis maakt vrij.

 

Terug naar Home