Maakt deel uit van Quinta Essentia family Network

 

Bedrijfstrainingen

 

Alle problemen kunnen worden opgelost door anders te gaan denken. De kunst is om 4-dimensionaal te gaan leren denken in een 3-dimensionale wereld. De 4-dimensionale wereld is een nieuwe wereld gestoeld op andere paradigma's en instrumenten. Het doel is visionair te leren handelen binnen een win-win mentaliteit.

 

Prive en in groepen:

* Wij bieden privecoaching(personal assistance zonder link met cursus perse) en prive volgen van de cursussen

* Wij bieden groepscoaching en cursussen in groepen

Onze trainingen helpen uw onderneming en medewerkers om de aanwezige mogelijkheden en instrumenten die al in onze systemen als mens aanwezig zijn te herontdekken, vertalen en toepassen. Zodat we persoonlijke groei en bedrijfsmatig succes kunnen ervaren in het algemene en samenwerkende belang. Daarvoor wordt nieuwe kennis, welke nog niet in boeken staat, in een nieuwe strategie en passende aanpak gepresenteerd. Zo kunnen uw medewerkers en onderneming nog onontdekte en ongebruikte mogelijkheden ervaren en waarheden en concepten waaruit geleefd/gewerkt werd in een nieuw perspectief worden gezet. Er komt een glans op uw onderneming met een gezondheidsbevorderend effect op het dagelijks leven van uw medewerkers.

 

We bieden de mogelijkheid om:

- bewust vanuit bestaande waarheden en concepten nieuwe situaties tastbaar en positief te ervaren en te gaan inzetten,

- technieken te herkennen, controleren, filteren, vertalen en positief om te buigen in een nieuwe benadering ten opzichte van gevoelens, gedachten en handelingen. Direct toepasbaar, simpel en met een grote reikwijdte.

 

Het doel is:

- weer te komen tot momenten van innerlijke rust en harmonie binnen de taak

- beheer van de omstandigheden

- bewust positief vooruit te kunnen zien, voorkennis te hebben van nieuwe benodigde informatie en vooruit te kunnen schakelen en

- vanuit eigen kracht positief en inspirerend toekomstige processen/situaties te kunnen overzien, genereren en ombuigen,

- benodigde informatie te kennen en visionair te creëren,

- verschoond van concurrentiegevoel. Een nieuwe beleving in"samen werken".

 

Visionairs zijn geen"zieners". Zieners koppelen hun eigen projectie aan de situatie vanuit de eigen kennis en waarheden (die bij benadering slechts een deel van de eeuwige kennis kan omvatten).

Visionairs zijn mensen die hun eigen observaties vanuit doorleving en een hoger bewust samenwerkend perspectief, gekoppeld aan de hoogste eeuwige kennis, begrijpelijk kunnen vertalen en inzetten naar het bredere publiek. Om dat verschil te kunnen maken wat uw onderneming uitmuntend maakt. De onderneming is"in flow" omwille van de intentie van waaruit die is neergezet en de ondersteuning vanuit het algemene belang.

 

Cursussen:

Wij bieden 3 levels van cursussen in blokken van 8 lessen van 2 uur op locatie. (4 lessen theorie en 4 lessen praktijk.)

Deze cursussen zijn gericht op het opdoen van nieuwe ervaringsperspectieven, aanleren van nieuwe technieken tot zelfbeheer en het inzetten van een visionaire strategie.

* 1: Ervaren van kracht en energie (nieuwe ervaringsperspectieven) Voor informatie van de cursus zie deze link folder_energetisch_detoxen.pdf

* 2: Beheren van kracht en energie (nieuwe technieken en instrumenten tot zelfbeheer)  

* 3: Inzetten van kracht en energie (ontwikkelen van visionair weten en leiderschap)