Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

 

*1* is zelfstandig ondernemend 

Vrijheid, neutraliteit, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is een verworvenheid bij Quint Therapy en groot goed richting groei en ontwikkeling van de mens. Hierdoor past Quint Therapy niet goed in door de mens bedachte systemen/verenigingen. Helaas is vergoeding via de verzekering om deze reden niet mogelijk.

Quint therapy is opgeleid, gecertificeert en/of ervaringsdeskundig in de mogelijkheden & aanbod. 

Quint Therapy werkt graag samen met andere hulpverleners, instanties, organisaties en ordehandhavers. Wij hebben wel een duidelijke visie. Wanneer de eigen verantwoordelijkheid & mogelijkheden, Vrije Wil, harmonie, blijheid of rechten van een client worden beperkt of afgenomen door een van deze derden of andere betrokkenen zal Quint Therapy daar op wijzen. 

Dat betekent dat wanneer regels/rechten worden overtreden de samenwerking stopt tot er weer vertrouwen/waarachtigheid/zuiverheid is. Misleiding en machtsmisbruik word niet gedoogd.

 

*2* Specialisaties voor: (meer informatie over de specialisaties zie deze link: Specialisaties Quint Therapy)


*hoogsensitieve of heldervoelende mensen
*geboorte- & stervens-proces begeleiding, begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna.
*scheiding-, relatie-, omgang- & jeugdproblematiek en oudervervreemding/ PAS syndroom
*visionair werken voor hoger management/ ondernemers/ therapeuten 

Voor meer informatie over de behandelwijze en prijzen van Quint Therapy klikt u op deze linken: Quint Therapy 2 en Quint Therapy by hands

 

*3* wil zo veel mogelijk mensen de kans en gelegenheid bieden hulp te krijgen.

Om zich te laten informeren en behandelen betreffende geestelijke en fysieke verstoringen, wanneer de medische reguliere geneeskunde geen tastbare oorzaak/afwijking kan aantonen. Wanneer men wordt geplaatst in het vakje van eigenschappen van en aanverwante medicatie/trajecten dient te volgen. Wanneer pijnbestrijding en gedragsverandering onvoldoende vrijheid biedt.

Wij bieden de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van heldervoelendheid, hoogsensitiviteit, voedingsproblematiek, ADHD, MBD, PDDNOS, anorexia/boulimia, burn-out, epilepsie, fybromyalgie, whiplash, frozen shoulder, onderrug- en nekpijn en andere onverklaarde pijnen/ziektebeelden. Om u te laten inspireren tot nieuwe keuzes en mogelijkheden in de aanpak en ervaring van het dagelijks leven.

Het streven is om gemakkelijk toepasbare nieuwe kennis aan te reiken zodat mensen niet meer zodanig hoeven te ontsporen in het dagelijks leven dat zij onmachtig voelend hun soelaas zoeken tot jarenlange medicatie of verslaving en zichzelf als ziek gaan bestempelen.

Medicatie kan een heel welkome maar liefst tijdelijke oplossing zijn en verslaving kan dat"schijnen", maar beiden maken de oorzaken niet inzichtelijk en nemen de verstoring niet weg. Zij kunnen de inzichten en bewustzijnsgroei wel tijdelijk versluieren. Een juiste afstemming, overleg, observatie en samenwerking met het reguliere circuit en de Praktijk voor Electroacupunctuur levert nieuwe kansen en mogelijkheden die van grote meerwaarde kunnen zijn in het algehele welbevinden in het traject.

Zelfredzaamheid, een positief zelfbeeld en verantwoording ervaren is een groot recht van ieder mens.

Quint Therapy wil graag in noodsituaties begeleiden en zal daartoe altijd toegankelijk en bereikbaar zijn, 24 uur per dag. Quint Therapy streeft ernaar redelijke prijzen te hanteren om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden gebruik te maken van de nieuwe informatie en behandeling

Het je vrij en bij machte voelen om te kunnen groeien en ontwikkelen en veiligheid te voelen dit proces aan te gaan is maatstaf binnen Quint Therapy.

Voor meer informatie over de mogelijkheid van Quint Therapy in samenwerking met de Praktijk voor electroacupunctuur klikt u op deze link: Quint Therapy 3 

 

*4* biedt graag haar kennis, strategie en ervaring aan om opnieuw, op een hoger bewust nivo, beheer te krijgen over gevoelens/emoties en gedachten/overtuigingen/ideeen/aannames en de daaruit voortvloeiende keuze tot handelen, management & leiderschap.

Quint Therapy spiegelt, wijst aan, vertaalt en legt uit op een verfrissende, humorvolle, maar ook indringende wijze. Het navolgende doorleefde bewijs in het dagelijks leven is de beste leraar.

Het doel is om weer harmonie en balans, vrije wil en vertrouwen in jezelf te ervaren en van daaruit de focus en concentratie om deel te nemen aan en samen te werken in alle gewenste relaties en verhoudingen in de maatschappij of onderneming.

Om te voelen en weten dat:

"IK BEN WIE IK BEN"

 

*5* Quint Therapy sluit niets buiten en conflicteert nergens mee.

Quint Therapy benadrukt samenwerking en verbinding en het delen van kennis/weten/informatie. Wij werken graag samen met alle reguliere medische en/of geestelijke ondersteuning. 

Quint Therapy werkt binnen iedere religie of levensvisie.

De energie waarmee Quint Therapy werkt is via de hoogste bron van Licht/GOD of welke andere naam men daar ook graag aan geeft. Quint Therapy is kanaal vanuit & via die hoogste bron van Licht en voelt zich verantwoordelijk voor de naleving van strenge en serieuze regels vanuit die bron binnen haar werkwijze en zal deze immer benadrukken naar de client. Quint Therapy is niet verantwoordelijk voor de invulling/interpretatie/werking/ervaring van clienten.