Maakt onderdeel uit van Quinta Essentia Family Network

 

Ervaren op de behandeltafel, de achtergrond van de behandeling

Quint Therapy behandelt binnen haar eigen ontwikkelde methode op de behandeltafel. 

Iedere behandeling is uniek. Er wordt gebruik gemaakt van een compilatie van massagevormen/technieken waarvoor Quint Therapy opgeleid en/of gecertificeert, werkzaam, ervaringsdeskundig en toegerust is. 

We beginnen altijd met dat wat u al kent en bouwen de behandeling verder uit. Al naar gelang u of uw lichaam aangeeft. Verrassende elementen resulteren meestal in de diepste inzichten. Quint Therapy beheerst de sportmassage, ontspanningsmassage, energetische massage, zwangerschaps massage, hot & coldstone massage, shiatsu massage & lomi-lomi massage. Daarnaast is Quint Therapy opgeleid tot healer en INCA PAQO 4e nivo via Juan Victor Nunez del Prado. Daarnaast is Quint Therapy in opleiding bij Manon Consulting; een opleiding in de 3 vakgebieden Healing, Coaching & Counselling op HBO-niveau. 

*****

Quint Therapy heeft gewerkt binnen diverse wellness resorts, wat een onschatbare waarde aan praktijkervaring heeft opgelevert. Qua massagetechniek, maar ook in algehele omgang met een diversiteit aan mensen en wensen, diverse soorten en vormen van bedrijfsvoering en diverse afdelingen binnen resorts.

RondReizen in Australie, Hawaii & Mexico hebben daarnaast veel aan deze vorming in de praktijk bijgedragen. Quint Therapy heeft in het Zwarte Woud in Duitsland, het gebied rond Rennes le Chateau & Lourdes in Frankrijk en in het gebied van Montserrat in Spanje gewerkt.

Nuchter omgaan met tastbare energie en het in positieve banen leiden van eventuele ontsporingen/verstoringen die geen positieve bijdrage leveren, hetzij via de mens hetzij vanuit de elementen, is van grote waarde gebleken voor deze gebieden, voor deze mensen.

*****

Quint Therapy is ontstaan nadat de gevolgen van diverse (ernstige) ongelukken & ervaringen door eigen inzet volledig verdwenen of herstelden. Terwijl de reguliere medische wetenschap met de handen in het haar zat...

Diverse visionaire ervaringen & getroffen worden door blikseminslagen(Licht) voor, tijdens en na de ongelukken brachten mijn kennis, instrumentarium en frequentie omhoog. Dat weet ik nu.

Enkele dagen na het meest ernstige ongeval, in de Escape in Amsterdam, lag ik in bed en stortte de bliksem in mijn Hart. Ik zag mijn lichaam verguld, van binnen en van buiten, de kamer was verlicht. Direct kreeg ik een overzicht van mijn leven en mijn volledige lichaamssysteem. Ik ging via mijn Hart naar binnen en zag alles vanuit en in de binnenkant, de banen, pezen, gewrichten, spieren ... alles! Ik begon daarom alle beschadigde delen stap voor stap te herstellen met het gouden licht. Dagen, weken en al die tijd was er een ding wat ik niet meer kon: praten. Tot het klaar was. Maar ik had er eenvoudigweg ook geen woorden voor toen ik weer wel kon praten.

Bijkomend gevolg was het feit dat die ervaringen een talent openbaarden. Binnen de Vrije Wil van degene die hulp vraagt, diens processen te volgen/zien/ervaren via het eigen lichaam, te"WETEN OP HOOG BEWUST NIVEAU", te coachen ter plekke of op afstand.

In het contact met INCA PAQO's, mijn start van nuchter werken met tastbare energie, kreeg ik uiteindelijk het besef dat mijn ervaringen niet op zichzelf staan. Dat er een uitleg/verklaring voor is. Ik begon hun wijsheden te"verstaan" in de breedste zin des woords en ging hun technieken/methoden toepassen in mijn handelingen/leven.

Toch bleven de"ongelukjes en pijnen" bestaan. Ze schakelden mij en mijn leven diverse keren volledig uit. Ik begreep dat het niet langer de bedoeling is om, zoals de INCA's nog doen, de verstorende energie te"eten" via mijn systeem en af te voeren naar de aarde, om vervolgens via de aarde getransformeerde energie te ontvangen. Ik begreep dat de aarde vol zit. Te vol. Ik kon het zien.

Maar hoe dan wel? Ik begon ervaringen te krijgen dat het nu mogelijk was om rechtstreeks via mijn lichaamskanaal transformatie te ontvangen. Ik merkte dat niet alleen het Licht via mij werd doorgegeven, maar ook de verstorende energie rechtstreeks naar Boven ging. De grote kristallen in de aarde werden een punt van uitlijning in plaats van de generator van lichte energie.

Tijdens de opleiding Shiatsumasseur ontdekten de docenten dat ik in het lichaam andere banen dan de meridiaanbanen behandelde en in de verbinding tussen die kanalen en meridiaanbanen uitzonderlijke resultaten behaalde op een snellere en effectievere wijze. Er is alleen nog geen documentatie van. Clienten konden de energiebeweging in hun eigen lichaam voelen en sturen binnen mijn supervisie. Zonder uitzondering.

Maar ook na al deze ervaringen en gebruik van nieuw instrumentarium bleven de ongelukjes en ziektes en vreselijke pijnen niet uit. Daarom ging ik verder zoeken. Ik had honger naar meer kennis en meer bescherming. Ik leerde waarom. Niet alleen onze eigen als mens gecreeerde verstoring speelde mij parten, ook de verstoring van buiten de mens.

Vooral na deze wetenschap/healingmethode te hebben aangeleerd waren de mogelijkheden aanwezig een hoger begrip, steeds meer zelfredzaamheid en herstel manifest & tastbaar te maken. Ook voor/met anderen. Het direct ervaren van verstoring en het direct tegenactie kunnen inzetten heeft zoveel verlichting gegeven, dat ik eindelijk verlost ben van langdurige stilstand na heftige ongelukken en ziektes. De gevolgen zijn nu zeer versneld te transformeren tot herstel. Ik voel mij daardoor Vrij. Ik kan ten allen tijde mijn rust en harmonie bewaren wanneer ik dat wil. Mijn ego dirigeert nu niet langer mijn leven. Ik begrijp de functie van het ego.

*****

Natuurlijk blijft Quint Therapy zichzelf ontwikkelen. Quint Therapy blijft nuchter en vertelt enkel uit eigen ervaring en heeft slechts de intentie om tastbaar en ervaarbaar te maken wat mogelijk is.

Terug naar Quint Therapy by hands